All rights reserved.
(c) Gregor Gonsior 2018

Ciach Ciach, Gregor - Canvas, Łódź 2010
Klub Jazzga

Na cyklu imprez Soul Confectionery, które odbywały się w klubie Jazzga w Łodzi w latach 2008-2011, w trakcie wydarzeń, na oczach uczestników odbywał się live painting i stanowiło to integralną część widowiska.

Cykl zamknięty został w marcu 2011 roku, a całość miała na celu promocję muzyki z kręgu funk/soul/jazz i gatunków im pokrewnych oraz sztuki urban art. Więcej na www.soulconfectionery.com